Bukkit-API  1.7.9-R0.2
The inofficial Bukkit-API
org.bukkit.plugin.PluginManagerTest Member List

This is the complete list of members for org.bukkit.plugin.PluginManagerTest, including all inherited members.

tearDown() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testAsyncLocked() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testAsyncSameThread() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testAsyncUnlocked() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByNameCamel() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByNameLower() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByNameUpper() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByPermissionCamel() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByPermissionLower() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testRemovePermissionByPermissionUpper() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testSyncLocked() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testSyncSameThread() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest
testSyncUnlocked() (defined in org.bukkit.plugin.PluginManagerTest)org.bukkit.plugin.PluginManagerTest